Üretim & Faaliyetler

 • SERA (Tohumdan fide üretimi)
 • EKİM  ( Fidelerin sözleşmeli ekiminin yapılması)
 • TARLA TAKİP (Sulama, ilaç, gübre kullanım kontrol)
 • HASAT
 • KURUTMA  (Güneşte tuzlu, kükürtlü ve organik domates kurutuluşu
 • SOĞUK HAVA DEPOLAMA (Tüm kuru domateslerin ve hassas girdilerin soğuk ortamda muhafazası)
 • FERMANTASYON (Sebzelerin sezon dışı kullanımları için uygun şartlarda fermente edilerek muhafazası)
 • İŞLETMEDE ÜRETİM (Modern makine parkuru ile işletme sahasında kuru domates işleme, konserve, fermente üretim)
 • ANALİZ VE KONTROLLER (İşletme içerisinde duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizle kontrol–akredite dış laboratuvarlarla doğrulama)
 • AR &GE (Yeni ürün ve üretim şartları araştırmaları)
 • DEPOLAMA ve YÜKLEME (Hazır tüm ürünlerin uygun şartlarda muhafazası ve nakliye araçlarına sağlıklı yüklenmesi).